Logo Image
COLOSS upitnik o praćenju prezimljavanja zajednica 2017 / 2018

Poštovane pčelarke, poštovani pčelari,

Gubitke pčelinjih zajednica u Hrvatskoj pratimo od zime 2008/2009, pri čemu koristimo COLOSS međunarodni upitnik. Vašim sudjelovanjem i unosom podataka o uspješnosti prezimljavanja, te o gubicima pčelinjih zajednica sudjelujete u međunarodnom istraživanju uzroka gubitka pčela. Molimo Vas da anketu ispunite što je točnije moguće.

Anketu možete isprintati i poslati poštom (Hrvatska poljoprivredna agencija, Ilica 101, 10000 Zagreb) ili e-mailom (mdrazic@hpa.hr).

Anketa je otvorena do 31. svibnja 2018.

Ako imate pitanja, ili ako želite dobiti upitnike poštom, molimo kontaktirajte: mdrazic@hpa.hr

Hvala na Vašem trudu i povjerenju.

Maja DražićPodaci o mjestu pčelarenja i Vašem pčelinjaku/pčelinjacima
U ovom upitniku mjesto pčelarenja je lokacija stacioniranog pčelinjaka ili lokacija na kojoj seleći pčelar zimuje. 

*

Podaci o mjestu pčelarenja su bitni za praćenje zemljopisne rasprostranjenosti i učestalosti gubitaka zajednica u pojedinim regijama.
Odaberite županiju u kojoj su sve ili većina Vaših pčela zimovale


Izaberite samo jednu opciju od ponuđenih

*

Molimo da navedete precizniju lokaciju na kojoj je smještena većiana Vaših pčela kroz godinu: 


HelpUpisivanjem imena i poštanskog broja mjesta na čijem se području nalazi pčelinjak ne može se  utvrditi lokacija pčelinjaka, a time niti o kojem je pčelinjaku riječ, jer u svakom mjestu ima više pčelara. 
*

Na koliko različitih lokacija držite Vaše pčele u vrijeme zimovanja: na koliko lokacija imate stacionirane pčelinjake na kojima Vaše pčele zimuju.

 


Samo brojevi mogu biti uneseni u ovom polju

HelpPitanje se NE odnosi na broj lokacija na koje ste selili svoje pčele radi paše. 
*

Ako imate više pčelinjaka, nalaze li se svi Vaši pčelinjaci u krugu od 15 km međusobne udaljenosti? 

Ako imate jedan pčelinjak - molim Vas odgovorite : Da


  Da Ne Ne znam
Pčelinjaci u krugu od 15 km:
Podaci o uzimljenim zajednicama i zimskim gubicima

U slijedećim pitanjima zanima nas broj zajednica koje su stradale kroz ovu zimu.

Molim Vas da zajednicu smatrate stradalom:
1. ukoliko su sve pčele umrle (ili su toliko oslabile da ne mogu preživjeti) ili
2. su žive, ali imaju ozbiljan problem s maticom (trutuša, nestala matica, i sl.).

Razdoblje zimovanja - razdoblje od trenutka kad ste zajednice uzimili do početka nove pašne sezone. *

Koliko ste proizvodnih zajednica imali prošlu jesen 2017?
(Broj uzimljenih zajednica)


Samo brojevi mogu biti uneseni u ovom polju

* Broj stradalih zajednica. Koliko je od tih zajednica stradalo iz slijedećih razloga:

Samo brojevi mogu biti uneseni u ovom polju

Help

Ako ste imali različite uzroke stradavanja zajednica, tad Vas molim da ih pokušate razdijeliti na tri osnovne grupe razloga.  

Npr.:

1) od prirodnih nepogoda nisu stradale:                 0 zajednica
2) u 2 zajednice trutuša (nese neoplođena jaja)     2 zajednice 
3) mrtve pčele i matica (sve pčele umrle)               6 zajednica,

UKUPNO                                                                 8 zajednica

Ukoliko niste imali gubitaka, molim Vas da u polje unesete vrijednost 0 (nula).

U prethodnom odgovoru ste naveli broj zajednica u kojima su sve pčele uginule ili su pale na vrlo mali broj (odgovor pod C).
Koliko je od tih zajednica imalo slijedeće znakove:

Samo brojevi mogu biti uneseni u ovom polju

Help

Primjer: 

U primjeru iz prethodnog pitanja navedeno je da su u 6 zajednica umrle i pčele i matica ili su pale na tako mali broj da ne mogu preživjeti. Međutim, kod pregleda tih zajednica zamjetili ste neke razlike: 

a) u košnici i oko košnice putno mrtvih pčela                                   3
b) u košnici i oko košnice nema pčela (nestale)                               2
c) mrtve pčele u stanicma saća (glad), u košnici NEMA hrane        0 
d) mrtve pčele u stanicama saća (glad) u košnici IMA hrane           1
e) ništa od navedenog, drugi razlozi                                                 0
UKUPNO                                                                                          6

Ukoliko niste imali gubitke s određenim pokazateljima, molim Vas da u polje unesete 0 (nulu).

* Koliko je zajednica bilo slabo krajem zime  2017/18, a imaju dobru maticu? 

Samo brojevi mogu biti uneseni u ovom polju

Povećanje ili pad broja pčelinjih zajednica
Neka su pitanja obavezna, jer su nam Vaši odgovori vrlo bitni. 
Neka od slijedećih pitanja nisu obavezna, ali Vas molim da i na njih dadete svoje odgovore.Koliko ste proizvodnih zajednica imali: 

Samo brojevi mogu biti uneseni u ovom polju

Koliko je zajednica koje ste uzimili 2017 imalo mladu maticu iz 2017

Samo brojevi mogu biti uneseni u ovom polju

HelpPitanje se odnosi na sve matice koje su zamijenjene 2017, bilo rojenjem, tihom izmjenom ili zamjenom stare matice.
Koliko ste problema imali s maticama prošle, 2017 godine u odnosu na Vaša uobičajena iskustva iz ranijih godina?
  više jednako manje ne znam Bez odgovora
Problemi s maticama
HelpU usporedbi s pčelama, život matica je puno duži. Matice kroz svoj život mogu biti više ili manje izložene različitim stresovima, što se može odraziti i na njihovu funkciju u zajednici.  Ovdje se misli na sve matice, bez obzira na njihovo porijeklo (rojevne, tiha izmjena, uzgojene) ili godine života. 
Kad uspoređujete svoje zajednice među kojima imate i starije i mlade matice, molim Vas da procijenite kako su prezimile zajednice s mladim maticama iz 2017?
  bolje jednako lošije ne znam Bez odgovora
Mlade matice - prezimljavanje
HelpOvdje se misli na sve matice bez obzira na njihovo porijeklo (rojevne, tiha izmjena, uzgojene). Molim vas da se prisjetite koje su matice bile iz 2017 i kakve su bile u odnosu na starije matice. Usporedite mlade i starije matice.  
U koliko ste  Vaših zajednica koje su uspješno prezimile uočili izmet u košnicama?

Samo brojevi mogu biti uneseni u ovom polju

HelpOva zima 2017/2018 je u većini Hrvatske bila is početka topla te je dosta zajednica imalo leglo već početkom godine, a zatim je zahladilo te pčele nisu mogle na pročisni izlet i više tjedana.  Da li ste primjetili  izmet u zajednicama koje su uspješno prezimile?
Pčelinje paše i zamjena voska
Pčelinje paše tijekom 2017 godine

* Da li ste prošle, 2017 godine selili dio ili sve svoje zajednice na neku od paša?
Izaberite samo jednu opciju od ponuđenih
Koliko ste voska zamijenili u protekloj godini? Navedite u postotku (%). 
Izaberite samo jednu opciju od ponuđenih
HelpKoliko ste okvira po zajednici zamijenili satnim osnovama?
Da li je većina Vaših zajednica imala veći prinos meda (ili peluda) na nekoj od ovih biljaka?
  Da Ne Ne znam Bez odgovora
Repica
Kukuruz
Suncokret
Vriština
Bršljan
Medljika / Medun
Zasijane kulture za bespašno razdoblje (heljda, facelija, i sl.)
Praćenje invadiranosti varoom
* Da li ste pratili razvoj invadiranosti varoom (brojnost varoe na pčelama i/ili u leglu)
u razdoblju od travnja 2017. do travnja 2018. godine?
Izaberite samo jednu opciju od ponuđenih
Help

Invadiranost odraslih pčela - pranjem pčela u detergentu ili prašenjem šećerom u prahu, invadiranost legla otklapanjem legla i brojanjem varoa, praćenje prirodne smrtnosti na podnici,.. 

* Da li ste provodili liječenje Vaših zajednica protiv varoe u razdoblju od travnja 2017. do travnja 2018. godine?
Izaberite samo jednu opciju od ponuđenih

Možete li navesti u kojem ste mjesecu i godini proveli monitoring ili ste započeli tretiranje Vaših proizvodnih zajednica?

Ako je provođen dugotrajni tretman, koji obuhvaća dva mjeseca, molim Vas da unesete tretiranje za mjesec u kojem ste započeli liječenje zajednica. 


  4/17 5/17 6/17 7/17 8/17 9/17 10/17 11/17 12/17 1/18 2/18 3/18 4/18 Bez odgovora
Praćenje broja varoa (na podnici, leglu, pčelama, itd.)
Izrezivanje trutovskog legla
Grijanje (tretiranje toplinom pčela/legla)
Druge biotehničke metode (npr. trutovske klopke, uklanjanje legla, zatvaranje matice)
Mravlja kiselina – kratkotrajni tretman
Mravlja kiselina – produženi tretman
Mliječna kiselina
Oksalna kiselina nakapavanjem
Oksalna kiselina sublimacijom (evaporacijom)
Hiveclean/Bienenwohl/Beevital ili druge mješavine sa oksalnom kiselinom
Timol (npr. Apiguard, ApilifeVar)
Tau-fluvalinate (Apistan)
Flumethrin (npr. Bayvarol, Polyvar yellow)
Amitraz (u trakama, npr. Apivar, Apitraz)
Amitraz (dimljenje/raspršivanje)
Kumafos (Perizin)
Kumafos (u trakama npr. Checkmite+)
Druge kemijske tvari i spojevi
Druge metode
Ostala pitanja
Ako ste svoje zajednice prihranjivali šećerom (otopina šećera ili invertni šećer) prošle godine i tako ih pripremali za zimovanje, koliko ste kilograma šećera (suhe tvari) prosječno dali po proizvodnoj zajednici?

Samo brojevi mogu biti uneseni u ovom polju

Da li ste za vrijeme ljeta/jeseni primijetili pčele s oštećenim i deformiranim krilima u svojim zajednicama? Deformirana, oštećena krila znak su prisutnosti virusa deformiranih krila, kojeg prenosi varoa.
Izaberite samo jednu opciju od ponuđenih
Kontakt
Ovaj je upitnik anoniman, no ukoliko želite, molim Vas da unesete Vaše osobne podatke.


Vaši prijedlozi ili komentari vezani za gubitke i/ili situaciju u našem pčelarstvu: 
HelpZahvaljujem se na Vašim podacima i Vašem trudu.